We leven in een wereld die snel verandert. Dit heeft invloed op ons economieonderwijs. Met welke bril kijken we naar de economie? De lesbrieven Nieuwe Economie (voor havo en vwo) geven leerlingen de kennis en tools om economische ideeën te onderzoeken.

Wil jij:

Dan zijn de lesbrieven Nieuwe Economie iets voor jou!

“Door de lesbrief heb ik geleerd dat de economie over meer gaat dan alleen geld … dat het ook gaat om sociale en ecologische waarden binnen de economie en hoe een economie duurzaam kan zijn. Niet alleen duurzaam voor de wereld maar voor het behoud van onze economie.” (leerling, 5 vwo Rotterdam)

Meld je aan en ontvang gratis de lesbrief
“Wat is (van) Waarde”

Our New Economy en Day for Change ontwikkelen een reeks lesbrieven Nieuwe Economie met, voor en door economiedocenten, in samenspraak met een adviesraad van economen van de Radboud Universiteit, Erasmus Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.

Interesse in de lesbrieven Nieuwe Economie?

Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen. In december worden lesbrieven over Groei, Circulair, Echte Prijzen en Waardevol Werk gepubliceerd. Vanaf januari kan je je aanmelden voor docententrainingen bij jou op school of online.


“Dit lesmateriaal is een cruciale eerste stap in de richting van nieuwe economieonderwijs. Het materiaal is rijk, relevant en kan goed aangesloten worden op de bestaande eindtermen op havo en vwo.Bastiaan van der Broek, economiedocent havo/vwo

De lesbrieven

Elke lesbrief is ontwikkeld voor één lesuur. In die tijd maak je leerlingen bekend met nieuw economisch thema’s. Het digitale materiaal biedt activerende lesvormen die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Een lesbrief bestaat uit een theoretisch kader, presentatie voor in de klas, een handleiding voor de docent en een werkblad voor de leerlingen. De lesbrieven zijn ‘plug en play’ te gebruiken en vragen maar zeer beperkte voorbereiding. Je kunt ook de webinar uit de Week van het Economieonderwijs hier terugkijken, waarin we meer vertellen over de lesbrieven.

Kritisch denken

Verschillende economische stromingen kijken op een andere manier naar onderwerpen als de markt, de mens, ecologie en welvaart. Deze bredere blik op de economie is belangrijk om mee te geven aan leerlingen. Het vak economie moet leerlingen bewust maken van hun rol in de economie, als burger en consument, als werknemer of zelfs als producent of beleidsmaker.

Met de juiste kennis en vaardigheden kunnen jouw leerlingen beter omgaan met de snelle veranderingen in onze samenleving. Ze leren hoe zij als bewuste wereldburgers kunnen bijdragen aan oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan. Het vak economie bereidt de leerlingen natuurlijk ook voor op een vervolgstudie economie. Nieuw economisch denken zorgt voor een betere aansluiting bij het hoger onderwijs, waar diversiteit in economisch denken meer centraal is komen te staan.

“Meer dan ooit ervaren we op dit moment dat alles met elkaar verbonden is. Armoede, globalisering, klimaatverandering, een gezondheidscrisis én economische ontwikkeling. Jongeren kritisch leren nadenken en bewust maken dat de keuzes die ze maken in het economisch verkeer invloed hebben op de wereld. Dat is volgens mij de belangrijkste taak van het economieonderwijs. Zo bereiden we jongeren voor op een toekomst waarin zij kansen weten te grijpen, zowel in relatie tot het verwerven van een eigen inkomen als in het bereiken van noodzakelijke maatschappelijke verandering.” Babette Anhalt, directeur stichting Day for Change en projectleider economieles.nu